Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, to oznacza, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji Twojego zamówienia lub nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu. Nasza firma szanuje Twoje prawa, dlatego poniżej znajdziesz informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

I. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu mogą Państwo wysłać do nas pismo pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wzór formularza odstąpienia od umowy (kliknij tutaj), z którego mogą Państwo skorzystać.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy i stwierdzenia, czy rzecz zwrócona nie posiada widocznych wad zmniejszających jej wartość.
 9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracana rzecz nosi widoczne ślady użytkowania mamy prawo do zatrzymania części wartości rzeczy w ramach odszkodowania za powstałe wady rzeczy.

II. Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi przez konsumenta (reklamacje)

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
 2. Po wykryciu wady mają Państwo prawo:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy, kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania w terminie 14 dni.
 4. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres SKAR.y.PETKI, Mateusz Filipczak, 91-481 Łódź, ul. Litewska 12, NIP 726 268 45 81, REGON 388311624, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 5. Koszty wymiany lub naprawy rzeczy wadliwej ponosimy my.
 6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy.
 7. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
 8. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów zawieranych z nami.
 9. Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: sklep@skarypetki.pl
 10. Celem zgłoszenia zwrotu/reklamacji mogą Państwo skorzystać z naszego formularza klikając tutaj.